PMG-Coaching

Als je doet wat je altijd deed, zal je krijgen wat je altijd hebt gekregen.

Wat is ACT?

ACT

ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie, eind 20ste eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Tal van onderzoek heeft aangetoond dat het bewezen effectief is. Daarvoor heeft het in 2010 ook erkenning gekregen voor onder meer arbeidsgerelateerde problemen, stress/burn-out, angsten en levensfaseproblematiek. ACT is een verzameling moderne technieken die tot doel hebben om de psychologische flexibiliteit van mensen te vergroten. De inzichten die ACT je geeft zorgen ervoor dat je je niet blind kunt staren op de illusie van het denken. ACT is in essentie een vorm van gedragstherapie: het draait om actie. Maar niet zomaar actie. Ten eerste moet het door waarden geleide actie zijn. Waar wil je voor staan in het leven? Wat doet er echt toe, diep in je hart? Om welke dingen wil je herinnerd worden op je 80ste verjaardag? ACT brengt je in contact met wat er echt toe doet in het leven: wie je ten diepste verlangt te zijn en wat je het allerliefste doet tijdens de korte periode die je op deze planeet doorbrengt. Het doel van ACT is je te helpen een rijk en zinvol leven te creëren, en tegelijkertijd de pijn te aanvaarden die het leven onvermijdelijk met zich meebrengt. 

Verdere diepgang in ACT.

Op de universiteiten in de Verenigde Staten zijn de laatste decennia vele experimenten gedaan, vooral onder leiding van professor Steven Hayes, die hebben geleid tot geheel nieuwe inzichten in de psychologie. De Relational Frame Theory (RFT) verklaart hoe ons menselijk verstand zich ontwikkelt en hoe menselijk gedrag kan worden onderzocht en verklaard. Op basis van deze theorie is ook een therapie ontwikkelt, de Acceptance an Commitment Therapy (ACT). ACT is bedoeld om enerzijds psychische klachten te verminderen (therapie) en anderzijds mensen beter te laten functioneren (coaching).

De filosofische basis van RFT en ACT is het functional Contextualisme (FC) dat onder andere impliceert dat er geen universele werkelijkheid bestaat maar dat elk individu zijn eigen werkelijkheid creëert.

De Relational Frame Theory (RFT) gaat uit van het idee dat de overdracht van ons mensen ten opzichte van andere dieren bestaat bij de gratie van taal, omdat wij als enige diersoort in staat zijn om grote hoeveelheden kennis via woorden door te geven. 

Volgens RFT werkt ons menselijk verstand bij iedereen op dezelfde manier, namelijk door het willekeurig leggen van talige verbanden die in principe niet inhoudelijk te sturen zijn. Veel hulpverleners in Nederland richten zich tot op heden vaak nog steeds op het weg willen hebben of positief veranderen van moeilijke of belemmerende gedachten (symptoombestrijding).

RFT stelt dat dit niet werkt. De op RFT gebaseerde Acceptance and Commitment Therapy (ACT) zoekt daarom de oplossing in het veranderen van het handelen van mensen.